Archiv: !

Spolupráce učitelů speciálních škol

Návštěva kolegů ze Speciální ZŠ a MŠ v Děčíně byla uspořádána se záměrem předávat si zkušenosti.

Hlavním tématem bylo vzdělávání žáků s autismem - metody, postupy a způsoby práce, pomůcky, apod.

Vedoucí metodického sdružení autismu Mgr. Lenka Jelínková poskytla učitelům základní školení o práci s žáky s PAS.

Mgr. Hana Slapničková - řed. školy