Archiv: !

Řečová výchova…

…v praxi na naší škole

V úterý 4. 11. 2014 navštívily naši školu frekventantky Kurzu primární logopedické prevence - preventista řečové výchovy. Kolegyně se seznámily s komunikací u autistických dětí, poznaly typické projevy dětí s dysartrií a dysfázií. Návštěvu naší školy zakončily ve snoezelenu, protože tato místnost se dá úspěšně využít v logopedické praxi. Účastnice kurzu obdivovaly práci našich učitelek i vybavení a výzdobu školy.

 

                                                                                        PaedDr. Iva Gregorová

                                                                                        učitelka ZŠ speciální a lektorka kurzu