Archiv: !

Odměňování v Recyklohraní

V hudebně se rozdávaly pochvaly a dárečky.

V hudebně se rozdávaly pochvaly a dárečky. Za plnění úkolů v loňském školním roce třídy 4. A, 4. B a 8. A dostaly lepidla, voskovky, omalovánky, pochvalu a paní učitelky „flešku“. Třídy, které sbíraly baterie a elektrozařízení, dostaly lepidlo, voskovky a pochvalu. Odměňování se zúčastnila i paní ředitelka, která svým sběrem baterií a elektrospotřebičů přispěla k získání bodů.

I v letošním školním roce je naše škola zapojena do programu Recyklohraní aneb ukliďme svět. Sledujte vyhlášené úkoly na webových stránkách školy a sbírejte baterie a stará elektrozařízení.

Napsala: Mgr. Jana Hofferová

 

Fotografovala: Mgr. Dáša Kubíková