Archiv: !

Podzimní malování

V podzimních měsících proběhl ve školní družině výtvarný projekt

Žáci si vyzkoušeli různé výtvarné techniky , pracovali s přírodními materiály…

Přírodní materiál si nasbírali  při pobytu v přírodě. Při tom se naučili dívat se více okolo sebe.

Z výtvarných technik to byl tisk , ubrousková technika , práce se šablonou, lisování květin atd.

Nejvíc se dětem líbily  podzimní lampiony, zdobené vylisovanými rostlinami a listy.

 

 

Zpracovala Věra Kašparová , vychovatelka.