Archiv: !

Dokážu to

Vedoucí kroužku: Mgr. Erika Bednárová

Kroužek se koná pravidelně 1x za 14 dní ve čtvrtek ve třídě 4. A. Navštěvují jej žáci 4. ročníku, kteří z jakéhokoli důvodu mají obtíže v matematice nebo českém jazyce. Především se zde scházejí žáci po nemoci, či déle trvající nepřítomnosti ve škole. Kroužek je též otevřený pro zákonné zástupce žáků, zejména z důvodu, aby viděli, jak doma s dětmi učivo procvičovat.

 

Cílem kroužku je hravou formou získat potřebné vědomosti a dovednosti z českého jazyka a matematiky. Dále motivovat žáky k lepším vzdělávacím výsledkům a zvýšit u nich zájem o školu.