Archiv: !

Školní časopis

Redakce školního časopisu se schází každý čtvrtek od 13,30 do 15,00 hodin v počítačové učebně školy.

Časopis byl zaveden jako občasník, takže se pokusíme vydat opět pět výtisků během školního roku.

Chceme společně vymýšlet zajímavá čísla časopisu, kde budou rozličná témata, naučné kvízy a křížovky, pro nejmenší zařadíme omalovánky, doplňovačky a skrývačky.

Budeme sledovat dění na škole, zajímavé akce i projekty.

V letošním školním roce snad najdeme čas na práci s fotoaparátem a následné zpracování a úpravy fotografií, abychom byli aktuální, pohotoví a zachytili každou společnou či třídní akci, která není obvyklá.

Taky chceme vymyslet soutěž s fotografií.

Zaměříme se též na zdokonalení psaného projevu a úpravu textu.

Plněním zadaných úkolů, dodržením termínů vydání čísel časopisů se učíme zodpovědnosti, svědomité práci a spolehlivosti.

 

Kolektivní prací, vzájemnou pomocí i dílčími úkoly se budeme snažit upevnit pracovní i kamarádské vztahy.

Mgr. Ivana Horňáková