Archiv: !

9. třídy navštívily K-centrum

.....informace, které nejsou na škodu...

     Ve středu 11. 3. 2015 jsme se vydali s 9. A a 9. B do K-centra v Mostě. Zajímalo nás, jak funguje zařízení, kam docházejí pro radu a pomoc uživatelé drog. Dozvěděli jsme se, jak vypadá práce sociálních pracovníků, jaké je riziko při užívání drog a proč je důležité žít zdravě a především bez alkoholu a návykových látek. Naši žáci si vyslechli krátkou přednášku od sociálního pracovníka Davida, poté se ptali na vše, co je zajímalo, a v neposlední řadě si celé zařízení prošli.

     Doufáme, že tato návštěva byla pro žáky dostatečným varováním do jejich budoucího života a rovněž věříme, že toto zařízení navštívili poprvé a naposledy.

 

Text: Mgr. Michal Jelínek

Foto: Mgr. Jana Nekolová