Archiv: !

Děkuji Vám, kolegyně a kolegové!

28. březen - Den učitelů

Básník Otokar Březina dne 8.10.1892 napsal Anně Parmové: „Učitelství je těžký, robotný úřad, vysilující duši, ochromující fantazii, pijící sílu z organismu, děti přicházející do školy jsou zlé, svéhlavé, bludně vychované bytosti, rafinované, zlomyslné, zhýčkané, zbloudilé, instinktivně nepřátelské a ve velkém procentu úžasně neschopné, vracím se po pěti hodinách vyučování fyzicky i duševně vysílen, disgustován, umrtven, zatemněn, tupý, mdlý a sešlý. Pouze noc jest vyhrazena mé duševní práci a i tu nedostavuje se vždy dispozice, vystřebaná celodenním rozechvíváním nervového systému a stálým krvácením intelektuálním“.

Vážené paní učitelky a páni učitelé,

u příležitosti 423. výročí narození Jana Amose Komenského Vám chci poděkovat za Vaši zodpovědnou a náročnou práci, kterou pro naše žáky vykonáváte s pochopením a vysokým pracovním nasazením.

Vážím si toho, že právě Vy jste součástí týmu, který si klade za cíl vzdělávat a vychovávat žáky s různým handicapem k samostatnosti v běžném životě.

Do další práce Vám přeji trpělivost, pevné nervy a notnou dávku optimismu.

 

Hana Slapničková, řed. školy