Archiv: !

Řečová výchova…

…v praxi na naší škole

V úterý 24. 3. a ve čtvrtek 26. 3. navštívilo naši školu 30 posluchaček Kurzu primární logopedické prevence - preventista řečové výchovy. Kolegyně se seznámily s komunikací u autistických dětí, poznaly typické projevy dětí s dysartrií a dysfázií. Návštěvu naší školy zakončily ve snoezelenu, protože tato místnost se dá úspěšně využít v logopedické praxi. Účastnice kurzu obdivovaly práci našich učitelek i vybavení školy.

 

                                                                                        PaedDr. Iva Gregorová

                                                                                        učitelka ZŠ speciální a lektorka kurzu