Archiv: !

Světlo – 3. úkol v Recyklohraní

Žáci 8. AS tvořili obraz složený za 4 světelných zdrojů.

Třída 8. AS se potřetí zapojila do plnění úkolu v rámci projektu Recyklohraní. Tentokrát bylo hlavním tématem SVĚTLO.  Nejprve jsme různými výtvarnými technikami tvořili obraz složený ze 4 světelných zdrojů. Poté jsme se měli vyfotit před sběrným místem pro úsporné baterie. Vzhledem k individuálním možnostem žáků jsme si tento úkol upravili a fotit jsme poslali paní učitelku samotnou.

 

Mgr. Ludmila Prokopová