Archiv: !

Opět jsme přivítali studentky pedagogiky

Studentky se v rámci své praxe zajímaly o způsob vzdělávání žáků s postižením.

Během exkurze je p. ředitelka seznámila se speciálně pedagogickými metodami, pomůckami, způsoby i možnostmi vzdělávání.

Spolupráce s Vyšší odbornou školou ekonomickou, sociální a zdravotnickou; Obchodní akademií; Střední pedagogickou školou a Střední zdravotnickou školou je stále na dobré úrovni a v příštím školním roce se bude rozvíjet o další aktivity.

Mgr. Hana Slapničková