Archiv: !

Ekologické aktivity ve školní družině

Naše žáky vedeme ke kladnému vztahu k přírodě , k ekologickému chování, k pochopení vztahů mezi člověkem a okolní přírodou.

Žáci si mohli  prakticky vyzkoušet některé činnosti. Přesazování pokojových květin , setí semen rostlin ,úklid zahrady na jaře. Děti běžně třídí druhotné suroviny ,a také se učí ,že i z těchto surovin se dá leccos vyrobit. Z kelímku od jogurtu si žáci vyrobili chřestidlo , kterým se doprovázeli při zpěvu. Na vycházkách se žáci učí chovat se v přírodě ,sbírají rostliny k lisování atd.

Věra Kašparová