Archiv: !

Pomůcky na výuku chlapci umí vyrobit sami!!!

Výroba učební pomůcky na geometrii.

Pro mladší žáky vyráběli chlapci v dílnách učební pomůcku na výuku geometrických tvarů. Pomocí gumiček si žáci procvičují pravoúhlý, rovnostranný i rovnoramenný trojúhelník, čtverec, obdélník, pětiúhelník i šestiúhelník.

Ačkoliv výroba byla náročná na přesnost, deváťáci zvládli vyrobit 30 kusů na jedničku.

 

Šašková Lenka, učitelka pracovních činností