Archiv: !

Den dětí ve školní družině

Žáci, kteří navštěvují školní družinu, si užili sportovní odpoledne

Žáci, kteří navštěvují školní družinu, si užili sportovní odpoledne a potom se posilnili pečenými vuřty na ohýnku.

Naše školní zahrádka se stále vylepšuje a je na ní příjemné posezení. Často využíváme prostor s tabulí, kde si děti

mohou kreslit. Akce se dětem líbila.

 

 

 

Zpracovala V. Kašparová - vychovatelka