Archiv: !

Sbírám, sbíráš, sbíráme!!!

Školní sběrová akce

Také v letošním školním roce se naše škola aktivně zapojila do sběru papíru a víček od PET lahví. Staré noviny, časopisy, reklamní letáky, směs kancelářských papírů, kartony, knihy i smíšený papír (jako obaly od mouky, plata od vajec apod.) nosili do školy všichni - od nejmenších žáčků až po žáky PŠ. Zapojili se i zaměstnanci školy. Podařilo se nám - od září do konce května -  nasbírat 2.890 kg papíru, za který škola obdržela částku 5.202,- Kč. (1,80 Kč/kg). V letošním školním roce tak bylo nasbíráno o 800 kg více, než v loňském roce
Víček od PET lahví děti přinesly 140 kg, za což jsme obdrželi částku 490,- Kč (3,50 Kč/kg). Za
získané peníze budou žákům zakoupeny pomůcky na příští školní rok.

 

Šašková Lenka