Archiv: !

Otevřená hodina matematiky ve 4. A.

Rodiče si s dětmi také započítali

Již tradičně, v předposledním školním týdnu, si žáci 4. A pozvali své rodiče, aby jim ukázali, co se naučili za celý školní rok. Násobilka, dělení, sčítání, odčítání a k tomu všemu slovní úlohy z praktického života. Rodiče se spontánně zapojovali do všech aktivit a očividně se jim oživení matematických dovedností a znalostí líbilo. Práce žáků ve všech skupinkách byla rychlá a vždy se správným výsledkem. Hodina utekla zase jako voda a spokojenost byla oboustranná. Rodiče viděli své děti, jak jim počítání báječně jde a žáci zase byli rádi, že se mohou rodičům pochlubit.

 

Text a foto: Mgr. Erika Bednárová