Archiv: !

Jsme nejlepší

V měsíci červnu proběhl výběr nejlepších žáků ze Základní školy praktické.

V letošním školním roce jsem požádala třídní učitelky, aby se zamyslely nejenom nad pěkným prospěchem, ale i nad chováním, projevy slušnosti, pracovitosti, kamarádství i empatie, u vybíraných žáků.

Také jsou letos novinkou dva zástupci z každé třídy, a to děvče a chlapec. Není výjimkou, že byli vybráni dva chlapci anebo dvě děvčata.

Následně probíhalo fotografování žáků. Bylo milé sledovat hlavně děvčata, jak se vzájemně upravují před zrcadlem, protože chtějí vypadat co nejlépe. Vždyť jejich foto bude viset v hale školy po celý příští školní rok.

Fotografie jsou v rámečkách umístěny na zdi v hale školy, viditelně jsou označeny jmény a třídami.

Webové stránky jsou navštěvovány rodiči, příbuznými i přáteli žáků, proto se letos všechny fotografie objeví i na stránkách naší školy.

Projekt plní své cíle, už při fotografování jsem pozorovala hrdost a radost v očích žáků. Posiluje to jejich zdravé sebevědomí a motivuje k dalšímu snažení nejen je, ale i všechny ostatní.

Vždyť být v životě úspěšným chce určitě každý z nás.

 

Napsala Mgr.Ivana Horňáková