Archiv: !

Projekt: Jsem nejlepší

V měsíci červnu proběhl opět výběr nejlepších žáků ze Základní školy praktické.

Z každé třídy byli vybráni dva zástupci ,děvče a chlapec nebo dvě děvčata.

Následně probíhalo fotografování žáků. Velkými pomocníky jsou mi žáci z mé třídy, z PŠ2A.

Fotografie upravuji, tisknu, ořezávám, upravuji pozadí v rámečku, vlepuji, píši cedulky se jmény žáků a žákyň, vlepuji pod fotografie, zarámuji a pověsím na zeď v hale školy.

Webové stránky jsou navštěvovány rodiči, příbuznými i přáteli žáků, proto se letos všechny fotografie objeví i na stránkách naší školy.

Projekt plní své cíle, už při fotografování jsem pozorovala hrdost a radost v očích žáků. Posiluje to jejich zdravé sebevědomí a motivuje k dalšímu snažení nejen je, ale i všechny ostatní.

 

Napsala Mgr.Ivana Horňáková