Archiv: !

Školní projekt: Zručné dílny - 6.,7.,8.,9. tř. hoši

Školní soutěž zručnosti žáků

Od 13. do 16. února 2018 probíhaly v dílnách soutěže zručnosti žáků šestých, sedmých, osmých a devátých tříd. Soutěže se zúčastnilo celkem 38 chlapců naší školy. Hoši se opravdu snažili, takže všichni soutěžící byli odměněni sladkostí a nejšikovnější žáci obdrželi diplom.

Hodnocena byla přesnost výrobku, dodržování pracovního postupu a v neposlední řadě také pořádek na pracovišti.

Šašková Lenka, Rak Petr, Mgr. Balvín Vilém