Archiv: !

Školní projekt: Máš právo žít v bezpečí - 5.A

Mezilidské vztahy

V tomto období byly na naší škole realizovány besedy s  pracovnicemi Střediska výchovné péče Dyáda v Mostě.

Žáci 5. A i jiných tříd diskutovali s Mgr. Evou Peterkovou a Mgr. Vladimírou Sikýřovou na téma: „Komunikace a vztahy mezi dětmi“. Téma zahrnovalo vztahy mezi vrstevníky, zneužívání ICT a kriminalitu, problematiku závislostí apod.

Po počátečním ostychu se do debaty postupně zapojili takřka všichni žáci. Neváhali se podělit například o své pozitivní či negativní zkušenosti z oblasti ICT, rozpovídali se o vztazích v třídním kolektivu aj. Beseda se vydařila a byla přínosná pro všechny zúčastněné. 

 

 

 

Text a foto:  Mgr. Dagmar Křížová