Archiv: !

Den otevřených dveří

…ve třídách pro žáky s autismem

Dne 4. dubna měli jedinečnou možnost odborníci i široká veřejnost nahlédnout do tříd, ve kterých se vzdělávají žáci s poruchou autistického spektra. Návštěvníků bylo nečekaně mnoho a všichni obdivovali práci našich učitelek a asistentek. Naši žáci se předvedli v nejlepším světle, ve všech třídách vládla příjemná pracovní atmosféra a všichni aktéři dnešního dne byli dobře naladěni…ostatně jako vždy a každý den. Naši milí hosté měli celou řadu dotazů, bylo vidět, že je naše práce opravdu zajímá.

Chtěla bych touto cestou poděkovat kolegyním za zapůjčení krásných pomůcek, které jistě byli inspirací pro kolegyně a kolegy z jiných zařízení.

Mgr. Lenka Jelínková