Archiv: !

Projekt: "Kouření a já" - VI.B

Proč se kouří?

Školní projekt – Kouření a já v 6.B

Děkuji, NE

PROJEKT „Kouření a já“ probíhá v 6. B. již několik týdnů různými způsoby, využívají se různé metody práce jako např.  dotazník, práce ve skupině i brainstorming. tento „chrlič nápadů“, jak se někdy brainstormingu říká, se žákům líbí i z důvodu, že vznikají pěkné myšlenkové mapy, se kterými žáci pracují i v ostatních předmětech (matematika- slovní úlohy, český jazyk – tvarosloví). Nejzajímavější téma bylo, jak odmítnout nabízenou cigaretu od kamarádů.

text: Mgr. Petra Schützová

Foto: Lucie Černá