Archiv: !

Projektový týden: Náročné životní situace

Trocha teorie spojená s praxí nezaškodí

Život je nádherný, ale občas nás může něco překvapit, zaskočit a dokonce ohrozit?!“

                                       Projektový týden

                   „NÁROČNÉ ŽIVOTNÍ SITUACE“

Kolerace předmětů: občanská výchova, zeměpis, přírodopis, fyzika, chemie, sport a zdraví

Realizace projektu: od 28. 5. do 1. 6. 2018

Kde: Základní škola a Střední škola, Jana Palacha, MOST

 

Body projektu:

I. Náročné životní situace

a. Význam a vysvětlení pojmu

b. Dělení – Živelné katastrofy, průmyslové havárie, lidský faktor

c. Ochrana jednotlivce, včetně lidské komunity- vysvětlována v jednotlivých bodech projektu

 

II. Živelné katastrofy

a. Povodně

b. Požáry – lesní, velké plochy travnatých a zemědělských ploch, osídlení

c. Zemětřesení- řítivé, srážky litosférických desek, vulkanická činnost- kde u nás v ČR

d. Vzdušné proudění- vichřice, orkán, uragán, cyklon

 

III. Průmyslové havárie

a. Chemický průmysl

b. Energetika – elektrárny, jednotlivé typy – vodní, větrné, tepelné, jaderné

c. Hutě, mlýny a zdroje surovin – doly, kamenolomy

 

IV. Lidský faktor

a. Válečné konflikty

b. Demonstrace

c. Lidové bouře, rabování

d. Kriminální živly

e. Terorismus

 

V. Záchraný integrovaný systém

a. Vysvětlení pojmu

b. Jednotlivé složky

c. Způsoby výzvy a kontakty

d. Spolupráce a reakce na výzvy

 

Zpracoval: Mgr. Vilém Balvín

Nafotila: Mgr. Iva Horňáková