Archiv: !

Školní projekt: Sběr papíru a víček

Naši žáci zachránili 173 stromů

I v letošním školním roce se naše škola aktivně zapojila do sběru papíru a víček od PET lahví.
Staré noviny, časopisy, reklamní letáky, směs kancelářských papírů, kartony, knihy i smíšený papír nosí do školy všichni - od nejmenších žáčků až po žáky PŠ. Aktivně se zapojují též někteří učitelé i ostatní pracovníci školy.
Žákům se od září do konce května podařilo nasbírat 2.600 kg papíru, za který škola obdržela částku 3.750,- Kč. Žáci též nosí víčka od PET lahví. Těch přinesli do školy 100 kg. Za sběr víček jsme obdrželi částku 350,- Kč
Za získané peníze budou žákům zakoupeny školní pomůcky na příští školní rok 2018/2019.

(Dle statistiky každá tuna recyklovaného papíru může ušetřit 14 stromů. Naši žáci nanosili za 5 let 12380 kg  papíru, takže ušetřili 173 stromů).

Nejlepším sběračům osobně poděkovala a diplomy předala paní zástupkyně Mgr. Lenka Brunnerová.

Poděkování patří všem, kteří sběr a víčka nosili.

 
Zapsala: Šašková Lenka