Archiv: !

Recyklace hrou

Program plný otázek a odpovědí o třídění odpadů.

Žáci 1. a 2. stupně Základní školy se učili s lektory, jak a proč třídit odpad, co se z vytříděných komodit vyrábí, rozebrali model pračky, baterie a počítače, aby se dozvěděli, které materiály se skrývají uvnitř. Žáci aktivně spolupracovali s lektory a s chutí plnili jejich zadané úkoly. Program byl pro žáky velmi přínosný.

Napsala: Mgr. Jana Hofferová

Fotografovala: Mgr. Jana Hofferová, Mgr. Dagmar křížová, Ing. Jana Volrábová