Archiv: !

Výtvarná soutěž Netopýři

Opět byly odevzdány krásné práce.

V měsíci září, k Mezinárodní noci pro netopýry, jsem vyhlásila výtvarnou a kreativní soutěž na téma Netopýři. Mezinárodní (dříve evropská) noc pro netopýry je osvětová akce zaměřená na ochranu netopýrů.

Do soutěže bylo odevzdáno 27 prací, které jsem za pomoci žáků z 8. A pověsila na chodbě u kanceláře. Práce byly velmi krásné, originální, každá zaujala nějakými detaily. Bylo těžké vybrat tu nejhezčí práci. Nakonec byly odměněny všechny třídy a školní družina diplomem a malým dárečkem.

Všem třídám děkuji, že se podílely svými pracemi na výzdobě chodeb školy.

Text a foto: Mgr. Jana Hofferová