Archiv: !

BOWLING na „Benďáku“

Koulelo se, koulelo…

 

Od začátku letošního školního roku bylo naší škole umožněno navštěvovat bowlingové dráhy v areálu Benedikt. Třídy PŠ1A, PŠ2A a PŠ2B každý měsíc, jedno úterý v týdnu, tuto nabídku využívají a náramně si to užívají. V rámci seberealizace a rozvoje pohybových, sociálních a komunikačních dovedností se všichni žáci zapojují do hry a do řešení vzniklých situací a problémů. Kolektivně se zapojují do hry, ti méně zdatní nebo fyzicky limitovaní, mají možnost využít přizpůsobenou dráhu a mají tudíž z aktivit požitek. Na všech je znát postupné zlepšování dovedností a schopností a všichni zažívají pocit úspěchu a mají upřímnou radost z úspěchu spolužáků. V následujících měsících se těšíme na další návštěvy tohoto areálu.  

 

Napsala: Mgr. Jitka Brejšovcová

 

Foto: Mgr. Ivana Týnecká