Archiv: !

23.3. - 27.3. 2020

3.A

 

Milí žáci,

 

                velmi vás prosím, abyste si během nečekaného volna doma opakovali  probrané učivo - četli si, opisovali věty z čítanky a procvičovali velká písmena.

 

V matematice sčítejte a odčítejte do dvaceti. Používejte rozklady. Kdo zvládne, může se učit násobilku dvou. Příklady máte v učebnici.

 

Zdraví vás vaše třídní učitelka Simona Průšová