Archiv: !

23.3. - 27.3. 2020

4.A

 

Milí žáci 4. A, v době přerušení výuky si procvičujte učivo podle zadání:

 

Český jazyk – Procvičujte diktáty na str. 78.

 

Písanka – Pokračujte v psaní na str. 24, 25, 26.

 

Čítanka – Čtěte na str. 39 – 47.

 

Matematika – Procvičujte násobky 2, 3, 4, 5, 6 na str. 53 – 72.

 

                        - Procvičujte sčítání a odčítání na str. 21 – 30.

 

                        - Procvičujte sčítání a odčítání dvojciferných čísel na str. 31 – 36.

 

Německý jazyk – Procvičujte slovíčka v sešitě.

 

Přírodověda – Přečtěte si v učebnici str. 43 – 46 téma Jaro.

 

                        - Odpovězte na modré otázky a odpovědi napište na papír.

 

Hezky se učte! J

 

Mgr. Jana Hofferová