Archiv: !

23.3. – 27.3. 2020

5.A

 

Obsah učiva pro opakování v době přerušení výuky ve škole  -  V.A

 

 

 

Čj – pravopis po obojetných souhláskách (vyjmenovaná slova po B)

 

        procvičování a opakování -     hlásky znělé a neznělé

 

-          tvrdé a měkké slabiky

 

-          psaní u-ú-ů

 

-          abeceda

 

        čtení jednoduchých textů s porozuměním - schopnost reprodukce

 

Nj – fixace slovní zásoby probraných témat – pozdravy, barvy, číslovky 1-20, rodina, oblečení,  

 

                                                                                 ovoce, zelenina

 

M – násobení, dělení v oboru malé násobilky sčítání

 

     – sčítání, odčítání s přechodem jedné číslice přes základ  v oboru do 1 000

 

 G – rýsování a měření úseček

 

     - základní rovinné útvary  (čtverec, obdélník, trojúhelník) - rýsování a jejich značení

 

ČS – opakování – lidské tělo, kostra

 

                            

 

                            -  užitková domácí zvířata – charakteristika, zástupci (prase, ovce, 

 

                                                                              slepice, kráva, koza)

 

                            - ptáci – charakteristické znaky, péče o volně žijící ptáky

 

                            - Česká republika - hlavní město, velká města ČR,

 

                            - Rostliny – stavba rostlinného těla

 

                            - Pravěk – život v pravěku

 

                           -  Středověk – život ve středověku, města, řemesla, obchod

 

                                                                                                             Tř. uč. Pavla Remutová