Archiv: !

23.3. – 27.3. 2020

6.A

 

Zdravím žáky a žákyně třídy 6.A

 

I v této krizové situaci chodím denně do školy a připravuji pro Vás výukové materiály, které Vám po návratu do školy pomohou lépe zvládnout neprobrané učivo šestého ročníku. Také s dalšími p. učitelkami šijeme tolik potřebné roušky.

 

Také Vy nezapomínejte na školu. Denně si opakujte a procvičujte probrané učivo. Z Českého jazyka si formou diktátu – požádejte o spolupráci rodiče a procvičujte tvrdé, měkké a obojetné souhlásky. Dále si zopakujte všechny řady vyjmenovaných slov. Z novin, časopisů nebo knížek vypisujte podstatná jména a určujte rody, čísla, životnost.

 

Matematice procvičujte písemné sčítání a odčítání do 10 000 bez přechodu desítky, všechny násobkové řady, dělení se zbytkem a můžete začít počítat příklady na sčítání a odčítaní do 10 000 s přechodem desítky.

 

Denně si čtěte!!! Vyberte si z knihovničky jednu knížku. Po přečtení o ní napište krátké povídání (kdo ji napsal, jak se jmenuje, o čem je, vypište hlavní hrdiny, jací jsou). Můžete přidat obrázek. Jako děláme ve škole.

 

Německého jazyka si opakujte slovíčka na téma: čísla od 1 – 100, pozdravy, rodina, škola, ovoce, zelenina, barvy, nákupy, oblečení. Můžete si vyrobit pexeso.

 

Nezapomeňte na Přírodopis, Dějepis, Fyziku, Občanskou výchovu. Vše si dobře zapisujte, po návratu do školy mi odevzdáte ke kontrole. Využijte i program ČT – UČÍTELKA.

Vaše třídní učitelka Martina Čáková.

Zeměpis - milá dítka, zopakujte si otázky, které pravidelně zodpovídáme na začátku každé hodiny. Jistě vám to chybí! Lenka Brunnerová