Archiv: !

30.3. - 3.4. 2020

1.A

Milí žáci, zdravím vás a posílám další úkoly:

 

ČJ

V čítance pokračujte ve čtení slabik, slov a vět do stránky 63, na stránce 120 procvičte "barevné čtení" a na stránkách 100 - 103 procvičujte čtení psacího písma. Z těchto stránek můžete opisovat na papír slabiky i slova.

 

M

Opakujte si číselnou řadu 1 - 4, 4 - 1

Procvičujte sčítání a odčítání do 4. Vezměte si na pomoc víčka od pet lahví. Příklady si pište na papír.

 

ČaS

Opakujte si adresu vašeho bydliště ( ulice, číslo domu, město)

Při procházce venku si všímejte jarní přírody. Pozorujte,  které květiny už kvetou a kteří ptáci venku zpívají nebo staví hnízda.

 

Dávejte na sebe pozor.

Vaše paní učitelka Prokopová.

 

Tělesná výchova na nižším stupni 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A – těším se na vás.  když budete mít chvilku času, tak si zacvičte – třeba  s hudbou, zatančete si, zaskákejte si. Pokud se budete nudit, udělejte si dřepy a potom sedy-lehy. Otužujte se.

 

Šašková Lenka