Archiv: !

30.3. - 3.4. 2020

6.A

 

ČESKÝ JAZYK

 

Opakování a procvičování podstatných jmen – určování rodu, čísla

 

-          Vyhledávání podstatných jmen v různých textech – časopisy, knížky, noviny, internet

 

 

 

-          Podstatná jména s různými předložkami – učebnice str. 34 – 35

 

 

 

-          Tvoření vět s použitím stejného podstatného jména, ale jiné předložky

 

 

 

Str. 74 cvičení a, b, c  -„ A je tu zase jaro“

 

 

 

ČÍTANKA

 

 

 

Str. 53 – 56 (dva články)

 

-odpovědět na otázky na str. 56

 

Čtěte si každý den!!!

 

 

 

 

 

MATEMATIKA

 

 

 

Sčítání a odčítání do10 000 bez přechodu desítky

 

Str. 40 – 42

 

-slovní úlohy – zápis (jako děláme ve škole)

 

-bod 1 – krátký zápis

 

         2 – výpočet

 

         3 – odpověď

 

 

 

-          Násobkové řady

 

 

 

-          Dělení se zbytkem

 

 

 

NĚMECKÝ JAZYK

 

 

 

-          Procvičovat slovíčka na téma „Nakupování“

 

Ovoce, zelenina potraviny, jídlo, pití

 

 

 

-slovíčka použít ve větách - ústně

 

 

 

 

 

Choďte do přírody – mimo dosah lidí, cvičte si doma, kreslete si, luštěte si, vyrábějte různé výrobky – blíží se Velikonoce. Při návratu do školy se mi můžete pochlubit, co vše jste dělali.

 

                                                           Zdraví VÁS vaše třídní učitelka Martina Čáková.

Zeměpis: Podívejte se na tyto stránky:

https://pardubice.rozhlas.cz/zvladnete-se-orientovat-ve-volne-prirode-i-bez-mobilu-a-mapy-7190188

Zdraví Brunnerová, opatrujte se.

 

Pč - pomáhejte vašim rodičům – mamince nebo babičce s přípravou pokrmů, tatínkovi s drobnými opravami v domácnosti. Hlavně si po sobě uklízejte své věci a udržujte pořádek.

 

Těším se na vás. Šašková Lenka