Archiv: !

30.3. - 3.4. 2020

9.AS

 

Čtení (7., 9., 10. ročník)

 

Přečtěte si básničku a naučte se ji zpaměti.

 

DUBEN

 

V TRÁVĚ ZASE SVÍTÍ

 

KRÁSNÉ ŽLUTÉ KVÍTÍ.

 

PAMPELIŠKY KVETOU,

 

VČELKÁM HLAVY PLETOU.

 

 

 

Psaní (7., 9., 10. ročník)

 

Opiš hůlkovým písmem celou básničku. Červeně obtáhni název květiny. Modře obtáhni název živočicha.

 

Kdo toto nezvládne, rodiče mu báseň vytisknou. Děti budou jen obtahovat v básničce písmena:  A – červenou pastelku, M – modrou pastelkou, T – žlutou pastelku, B – zelenou pastelkou, I – hnědou pastelkou.

 

 

 

Rozumová výchova (10. ročník)

 

Napiš hůlkovým písmem své jméno a příjmení, popřípadě podle vzoru obtáhni.

 

Napiš číselnou řadu od 1 – 5, popřípadě číselnou řadu podle vzoru obtáhni.

 

 

 

Počty (7. ročník)

 

Napiš číselnou řadu od 1 – 50. Zakroužkuj čísla 5, 8, 12, 18, 23, 31, 34, 39, 43, 47, 50.

 

Kdo nezvládne, napíše číselnou řadu od 1 – 10. Zakroužkuje čísla 3, 6, 8, 10.

 

Počty (9., 10. ročník)

 

Napiš číselnou řadu po stovkách do 1000 zpaměti.

 

 

 

Seřaď čísla podle velikosti a napiš je.

 

800   1000   300   700   500   400   200

 

 

 

Přírodopis (7., 9., 10. ročník)

 

Namaluj tři jarní květiny. Kdo zvládne, napíše k obrázku i jejich název.

 

Informatika (7., 9., 10. ročník)

Najdi na internetu nějaké informace o květině z básničky. Prohlédni si ji na obrázku a něco zajímavého si o ní přečti

 

OV 9. ROČNÍK zdravotní a sociální péče - znát telefonní číslo na záchrannou službu. Co dělá lékař a co zdravotní sestra. Jak se jmenuje místnost, kde čeká pacient a místnost, kde pracuje lékař.

 

 

 

10. ROČNÍK - pomáhající organizace - jakým lidem mohou pomáhat. A proč je důležité lidem pomáhat a v jakých situacích.