Archiv: !

6.4. - 10.4. 2020

6.A

ČESKÝ JAZYK

Opakování všech vyjmenovaných slov

Opakování podstatných jmen – vyhledávání v textu (noviny, časopisy, knížky)

HRA (soutěž) kdo v časovém limitu vymyslí nejvíc podstatných jmen rodu mužského, potom ženského, potom středního

Řadit podstatná jména podle abecedy

Učebnice st. 36

 

Str. 77 -78 článek „ O ZELENÉM VAJÍČKU“

Na str. 78 odpovědět na otázky a, b, c, d

Otázka f – písemně

 

ČTENÍ

Str. 57 – 59

Nebo libovolnou knížku

 

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání do 10 000 bez přechodu

Str. 43 – 44

Slovní úlohy – zápis jako minulý týden

Násobkové řady – příklady na násobení, dělení str. 64 – 65

 

 GEOMETRIE

Osová souměrnost

(kreslete osově souměrné obrázky, geometrické tvary, vystřihujte z novin, skládejte z papíru)

 

NĚMECKÝ JAZYK

Fixace slovní zásoby probraných témat – škola, rodina, bydlení, potraviny)

https://specmo-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nekja_specmo_cz/EuHydf-pFxJMsh7i9v4gae0B23ruVFfZ7PzVgm0NFbaE8Q?e=CreYAc 

 

Blíží se svátky jara – Velikonoce. Dívky pomáhejte mamince, babičce s úklidem, převlékejte postele, upečte nějakou dobrotu – vzpomeňte si na recepty, udělejte velikonoční výzdobu.

 

Pracovní činnosti – třída 6.A, B hoši

 

Víte to? - Velikonoce – jejich původ a tradice.

 

Vyhledejte si na internetu odpověď a udělejte si libovolný výrobek na Velikonoce. Opět vám navrhuji – mnoho námětů najdete na internetu – Pinterest – tvoření – Velikonoce. Tuto stránku již znáte.

 

Přeji vám hezké Velikonoce. Šašková Lenka

Dějepis - Prosím o shlédnutí filmu Bohové Egypta : otázky: 1. Co Vás na filmu zaujalo 2. Jaká opatření se dělala v době nákazy, která se ve filmu objevila.


Zeměpis 

https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?auth_pvr=OrgId&auth_upn=brunnerova@specmo.cz&origin=OfficeDotCom&lang=cs-CZ#FormId=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5oENr_6ChtFGmk_TFu2zf05UNkU2QUhVTE9FWVRWOTFFWEEzQ01PQ0EzTi4u