Archiv: !

6.4. - 10.4. 2020

7.A

Milí žáčci,

 

blíží se svátky jara – Velikonoce. Přeji vám všem jejich klidné a pohodové prožití.

V týdnu od 6. dubna do 8. dubna 2020 vypracujte, prosím, následující úkoly, které následně vyfoťte a odešlete na e-mailovou adresu - dakriz@specmo.cz

 

Český jazyk

-       Komunikační a slohová výchova

Napište svým příbuzným či známým velikonoční přání. Opět nezapomeňte
na oslovení a adresu J.

-       Literární výchova

Hoši i děvčata si zopakují velikonoční říkanky:https://cesketradice.cz/velikonocni-rikanky/

-       Jazyková výchova

Podstatná jména – rod ženský; vzory žena, růže, píseň, kost. Do sešitu vypracujete cvičení z učebnice na straně 41, cvičení 5 a dopracujte cvičení
na straně 40.

 

Německý jazyk

-       Fixace slovní zásoby – téma „Sport“. Časujte sloveso „haben“.

Učebnice str. 22 a 23.

https://www.youtube.com/watch?v=LcKzip6jSRc                                                     

 

Matematika

-       Písemné násobení dvojciferným činitelem. Slovní úlohy. Učebnice str. 34 a 35.

-       Geometrie – Opakování:konstrukce pravidelného šestiúhelníku.
Učebnice str. 74 a 75. Konstrukce osmiúhelníku. Učebnice str. 75. a 76.


 

Přírodopis

-       Skupiny dvouděložných rostlinlilkovité a bobovité. Botanika str. 36 a 37.

Odpovězte na otázky č. 1. a 2. na str. 40.

 

Hudební výchova

-       Zazpívejte si velikonoční písničky: https://www.youtube.com/watch?v=t3tGgZQd-Hk

 

Výtvarná výchova

-       Připravte si na Velikonoce veselá vajíčka libovolnou technikou. Nápady najdete na: https://www.youtube.com/watch?v=mnp0YQg_5a4

________________________________________________________

 

Vše zapisujte do sešitů a nezapomínejte procvičovat v minulosti osvojené učivo.

Ještě jednou vám připomínám:
VYPRACOVANÉ ÚLOHY VYFOŤTE A ODEŠLETE NA:
dakriz@specmo.cz

Opět se uslyšíme. Těším se na vás.

 

Vaše třídní učitelka

D. Křížová

 

Milá třído 7.A!

 

Zatím to vypadá, že se nějakou dobu neuvidíme, a proto vám budu úkoly posílat přes stránky školy. NOVÉ UČIVO – GOTICKÝ SLOH – najděte si na youtube GOTICKÉ UMĚNÍ – IDVIDEO, GOTICKÝ SLOH. Prohlížejte a obdivujte nádherné stavby, které vznikly ve 12. až 16. století.

 

                                                                                           Vaše učitelka Ivana Žižková

 

Prostudujte si nové kraje České republiky

 

https://r4.res.outlook.com/owa/prem/images/ppsx_16x16.png6 Kraj Moravskoslezký.ppsx

 

 

 

https://r4.res.outlook.com/owa/prem/images/ppsx_16x16.png7 Zlínský kraj.ppsx

 

A opět si zopakujte své vědomosti v testu.

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5gSct6utottGv4J8S57zyJ1UMjJJV05ITDM2RVlMUENLTjIyQVkxSVpFMC4u

 

 

 

FYZIKA 7.A

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5gSct6utottGv4J8S57zyJ1UQlQzSFBNNVNETFc4TFo3Mkw1WVRDU04ySC4u

 Zdraví Rak P.

 

Tělesná výchova 7.A   Zatančete si s hudbou a snažte o vyjádření rytmu pohybem. V průběhu dne se hýbejte a nelenošte. Každý den si udělejte malou rozcvičku.

 

Přeji vám hezké Velikonoce. Šašková Lenka