Archiv: !

6.4. - 10.4. 2020

9.B

Milí deváťáci,

Zde je další zadání pro Vás:

MATEMATIKA

Procenta- výpočet jednoho procenta, výpočet procentové části

·       učebnice str. 35- 41

MATEMATIKA- Geometrie

Načrtněte si trojúhelník, čtverec, obdélník a kruh. Následně zapište vedle geometrického útvaru vzorec pro výpočet obvodu a obsahu (o=?, S=?).

ČESKÝ JAZYK

Věta, základní skladební dvojice, shoda podmětu s přísudkem

·       Učebnice str. 47- 56

·       KaSv- Co je ohleduplnost, zamyslete se a napište v několika větách

·       Lv- Každý si vyberete oblíbenou knihu a začnete ji číst.

OBČANSKÁ VÝCHOVA

Prevence kriminality mládeže-

https://www.youtube.com/watch?v=1q0ZMJ4f3m4

https://www.youtube.com/watch?v=B-zvhCGjYIU

ZEMĚPIS

Afrika-

https://www.youtube.com/watch?v=3dbkPwK0-zo

https://www.youtube.com/watch?v=JDjwgB2Gg5I

PŘÍRODOPIS

Populace-

https://www.youtube.com/watch?v=BIE6RZfFkHw

DĚJEPIS

Opakování- rok 1968- okupace Československa sovětskou armádou

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Pomůžete maminkám či babičkám nabarvit a ozdobit velikonoční kraslice

FYZIKA

Opakování- Elektrárny- solární, vodní, sluneční, větrné a tepelné

 

Zdraví Vás Jana Volrábová 😊

 

 

 

CHEMIE 9.B

 

 

 

Podívejte se na novou látku - Uhlí
https://r4.res.outlook.com/owa/prem/images/ppsx_16x16.png12 UHLÍ.ppsx

 

 

 

 

 

 

 

Opakujte si své vědomosti v následujícím testu

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5gSct6utottGv4J8S57zyJ1UOUpMUTJQV1hBNTlTSkZNUzlIMFFPSFA0WC4u

 Zdraví P. Rak

Německý jazyk

https://specmo-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nekja_specmo_cz/ElVM5zfyfEhCq8vH-_Z7sGQB0J4hkfTpYb7NKLW2lGb7gQ?e=2SCvqF