Archiv: !

6.4. - 10.4. 2020

5.CS

 

Milí rodiče,

 

omlouvám se za zpoždění z důvodu nemoci. Opakujte s dětmi pravidelně učivo. Sčítání, odčítání a rozklady čísel v daném oboru, jednoduché slovní úlohy, počítání mincí. Psaní písmen velké tiskací abecedy a psací, idle úrovně žáka, opis známých slov a krátkých vět popřípadě krátkého textu. Procvičujte s žáky globální čtení - Vojta, Denis, Lukáš, nová slova PERE, PEČE. Procvičujte čtení vět s těmito slovy. Ostatní čtení vět a krátkých textů. Rozlišujte hlásky ve slovech doplňujte písmena do slov. Učte děti poznávat jarní rostliny, zvířata. Malujte, vyrábějte.

 

Rodiče a žáky zdraví třídní učitelka Mgr. Marie Aubrechtová

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA

 

Protáhněte si tělo „Hýbeme se s atlety“  https://www.youtube.com/watch?v=S_JfH5_NjQM