Archiv: !

6.4. - 10.4. 2020

9.AS

 

ČTENÍ (7. ročník)

 

Slabikář str. 87,88 – přečti

 

 

 

ČTENÍ (9., 10. ročník) – přečti text a odpověz na otázky

 

Rodina

 

Naše rodina se jmenuje Kameníkova. Tatínek se jmenuje Jan Kameník, maminka Marie Kameníková. I my tři děti jsme Kameníkovy. Rodiče se o nás starají. Chtějí, aby z nás vyrostli pořádní lidé. V některé rodině mají děti ještě víc, někde mají jenom jedináčka. Já bych nechtěl být jedináčkem, protože bych si neměl s kým hrát. Své sourozence mám rád. Některá rodina bývá neúplná. Děti třeba nemají tatínka nebo maminku. To je velká škoda, protože je bez nich doma jistě smutno. Některé děti nemají rodiče vůbec. Jsou to sirotci a stará se o ně náš stát. Ale i tyto děti vyrostou a založí si své rodiny.

 

 

 

1)    Vyjmenuj členy rodiny.

 

2)    Kdo je jedináček a kdo sirotek?

 

3)    Vysvětli pojem sourozenec.

 

4)    Kolik máš sourozenců? Jak se jmenuji?

 

 

 

 

 

ROZUMOVÁ VÝCHOVA (10. ročník)

 

Děti, které nezvládnou předešlé cvičení ze čtení, vypracují tento úkol.

 

Stejná slova ve sloupcích spojte. Stejná slova vždy obtáhni stejnou pastelkou.

 

 

 

 

 

PONDĚLÍ                                                            SOBOTA

 

ÚTERÝ                                                                PONDĚLÍ

 

STŘEDA                                                              PÁTEK

 

ČTVRTEK                                                            NEDĚLE

 

PÁTEK                                                                 ÚTERÝ

 

SOBOTA                                                              STŘEDA

 

NEDĚLE                                                               ČTVRTEK

 

 

 

PSANÍ (7. ročník)

 

Přepiš psacím písmem básničku ze slabikáře na str. 88 – Žába leze do bezu.

 

 

 

PSANÍ (9., 10. ročník)

 

1)    Napiš členy své rodiny.

 

2)    Napiš jejich křestní jména i příjmení.

 

 

 

ROZUMOVÁ VÝCHOVA (10. ročník)

 

Napiš hůlkovým písmem dny v týdnu.

 

 

 

POČTY (7. ročník)

 

Napiš číselnou řadu od 50 – 100. Zakroužkuj čísla 54, 58, 64, 67, 70, 77, 84, 89, 92, 96, 100.

 

 

 

POČTY (9., 10. ročník)

 

Napiš násobky čísel 2, 5, 10.

 

 

 

ROZUMOVÁ VÝCHOVA (10. ročník)

 

Děti, které nezvládnou předešlé cvičení z počtů, vypracují tento úkol.

 

1)    Napiš pod sebe čísla od 1 – 10 a k nim vždy nakresli odpovídající počet koleček.

 

 

 

2)    Dej do kroužku číslici, která znamená více.

 

 

 

1                  2                         3      3                            4     9

 

2                  5                         9      8                            3     7

 

    4      3                         6      5                            8    10

 

 

 

INFORMATIKA (7., 9., 10. ročník)

 

Napiš na počítači svou celou adresu. Již jsme zkoušeli psát ve škole.

 

Příklad:      Hana Nováková

 

                    Javorová 274/521

 

                    434 01  Most

 

 

 

PŘÍRODOPIS (7., 9., 10. ročník)

 

Napiš základní znaky jara (příroda, počasí, svátky, zvyky a tradice)

 

Kdo nezvládne napsat, namaluje obrázek typický pro jaro.

 

OV 9. ROČNÍK - SYSTÉM ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE. (DO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ PATŘÍ TAKÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ. PLATÍ SE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNĚ. VĚDĚT, ZDA MÁME V MOSTĚ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNU. CO JE UVEDENO NA PRŮKAZU POJIŠŤOVNY. ZKUSIT NAPSAT POJIŠŤOVNY, KTERÉ JSOU ZDE V MOSTĚ. 

 

 

 

OV 10 ROČNÍK - LISTINA ZÁKLADNÍ PRÁV A SVOBOD - ZJISTIT: ZDA MÁM PRÁVO NA ŽIVOT, SVOBODU MYŠLENÍ, OCHRANU VLASTNICTVÍ, PRÁVO NA OMEZOVÁNÍ VLASTNICTVÍ. PROSÍM O PŘEPSÁNÍ NA PAPÍR.