Archiv: !

14.4. - 17.4. 2020

3.B

Zdravím všechny žáky i rodiče, 

 

v pondělí jste si někteří z vás přišli pro výukové materiály, děkuji vám za to!

V tomto týdnu budeme procvičovat:

třeťáci:

ČJ - pokračujeme v nácviku čtení - str. 78 - 80. Každý den opište jednu básničku ze str. 79. Procvičujeme psaní velkých písmen.

M - V matematice procvičujeme sčítání a odčítání v oboru do dvaceti. Snažte se vyřešit i slovní úlohy v pracovním sešitě. Připomínám procvičování násobilky dvou.

ČaS - Prvouka str. 34 - 36. Opakujte roční období, měsíce, dny v týdnu. Na hodinách ukažte 11:00 a 8:30.

 

druháci:

ČJ - minulý týden jsme se učili písmenka ž a f , zopakujte si je i v čítance, str. 87 - 96. Další je písmeno G, g. Čtěte v čítance, str. 97 - 100.  Str. 131, trénujte a slova přepište. Rozkládejte slova na slabiky a hlásky. Pište v písance.

M - sčítání a odčítání do 10. Rozklad čísla 10. Porovnávání čísel do 10. Cvičení v pracovních sešitech a listech.

ČaS - Prvouka str. 35,36. Určitě se i v téhle době občas ven s rodiči dostanete, vyjmenujte si s maminkou zvířata (hmyz, ptáci..), které jste cestou viděli. Opakujte roční období, měsíce, dny v týdnu. Na hodinách ukažte 11:00 a 8:30.

Přeji klidné dny

Třídní učitelka Eva Drobná