Archiv: !

14.4. - 17.4. 2020

7.A

Milí žáčci,

 

 v týdnu od 14. dubna do 17. dubna 2020 vypracujte, prosím, následující úkoly:

 

 Český jazyk

-       Komunikační a slohová výchova

Popište jaro (změny v přírodě – např. u rostlin, živočichů apod.).

-       Literární výchova

Narodilo se štěně – čtěte a následně svými slovy reprodukujte přečtený text. Čítanka, strana 45 – 46.

-       Jazyková výchova

Podstatná jména – rod mužský; 1. a 4. pád čísla jednotného nebo množného a rodu mužského životného a neživotného. Do sešitu vypracujte cvičení č. 1., na straně 44 – učebnice ČJ.

 

Německý jazyk

-       Fixace slovní zásoby – téma „Sport“. Opakování - časování slovesa „haben“. Slovní spojení „haben nicht“ – procvičujte zápor.

Učebnice strana 22 a 23.

 

Matematika

-       Násobení a dělení 10, 100 a 1 000. Učebnice strana 26 a 27. Převody jednotek délky – učebnice strana 5, cvičení č.16.

-       Geometrie – Opakování:konstrukce pravidelného osmiúhelníku.
Učebnice strana 76, cvičení č. 3. a č. 4. Nepravidelné mnohoúhelníky. Učebnice str. 76. a 77.

 

Přírodopis

-       Skupiny dvouděložných rostlinhvězdnicovité, hluchavkovité a miříkovité. Botanika str. 38 - 40.

Odpovězte na otázky č. 3. – č. 6. na straně 40.

 

Hudební výchova

Zazpívejte nebo si poslechněte své oblíbené písničky a tancujte v rytmu hudby.

 

Výtvarná výchova

Jaro – kombinovanou technikou nakreslete květ rostliny. ________________________________________________________

 

Vše zapisujte do sešitů a znovu vám všem připomínám - nezapomínejte
na procvičování v minulosti osvojeného učiva!


VYPRACOVANÉ ÚLOHY VYFOŤTE A ODEŠLETE NA:
dakriz@specmo.cz

Znovu se uslyšíme. Všechny vás moc pozdravuji. J

Vaše třídní učitelka

D. Křížová

 D – 7.A

Opět zdravím třídu 7.A a přidávám další úkol.

Zjistili jste, že gotický sloh se objeviĺ v architektuře = stavby. Do gotického slohu patří i obrazy, sochy, ale i móda. Podívej se na I-VYSÍLÁNÍ – Dějiny udatného národa českého – Gotická móda 

7.A  ZEMĚPIS

Ověř si své znalosti z pohoří ČR:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5gSct6utottGv4J8S57zyJ1UNVNERDVOV1c2R1dKM1NURldHN0hYR0dMVy4u

 

Podívej se na zajímavé video o Ústecku:

https://youtu.be/-ABw2y3bTe8

 

7.A  FYZIKA 

Zopakuj si probíranou látku v následujícím videu:

https://edu.ceskatelevize.cz/mechanicky-tlak-5e4418d517fa7870610ed10d

Tělesná výchova 7.A   Zatančete si s hudbou a snažte o vyjádření rytmu pohybem. V průběhu dne se hýbejte a nelenošte. Každý den si udělejte malou rozcvičku.    Šašková Lenka