Archiv: !

14.4. - 17.4. 2020

9.B

9.B  CHEMIE

 

Vypracuj a poté odešli test na směsi a vzduch:

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5gSct6utottGv4J8S57zyJ1UN0EwUEFYUTVOSjNBQTdVOUxYMVUxVjlQRS4u

 

Hudební výchova

Koukejte si zpívat a poslouchat hudbu! Budu se vyptávat. Znáte mě, jsem zvědavá Brunnerová

Němčina

Milá devátá bé 🙂 Zkuste si udělat test na téma povolání - odkaz - https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5i6l3wje-_NItJXPXAUj_2xUQ0lQTERaVUE5SlQzVFUxMkROOE44TEJFVi4u 

 

IX.B

 

Milí deváťáci,

 

Zde je další zadání pro Vás:

 

MATEMATIKA

 

Poměr- dělení v daném poměru

 

·       učebnice str. 28- 29

 

MATEMATIKA- Geometrie

 

Obvody rovinných obrazců

 

·       učebnice str. 67- 68

 

ČESKÝ JAZYK

 

Věta, základní skladební dvojice, shoda podmětu s přísudkem

 

·       Učebnice str. 47- 56- dokončení

 

·       KaSv- Co je generální úklid a jak se provádí. Zamyslete se a napište v několika větách.

 

·       Lv- Každý pokračuje v četbě oblíbené knihy.

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 

Prevence kriminality mládeže- napište jednu stranu A5, jak lze předcházet kriminalitě mládeže.

 

ZEMĚPIS

 

Severní Afrika-

 

https://www.youtube.com/watch?v=KlmIyH1Ii3Q

 

https://www.youtube.com/watch?v=7hbnAMvkTus

 

PŘÍRODOPIS

 

Vztahy mezi populacemi, společenstvo

 

·       Učebnice str. 60- 62

 

DĚJEPIS

 

Opakování- rok 1968- 1989

 

·       Období normalizace

 

·       Odpor proti totalitnímu režimu

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

 

Velikonoční tradice a zvyky

 

https://www.youtube.com/watch?v=llceKZR0SRQ

 

https://www.youtube.com/watch?v=Gk1JjLtwsx0

 

FYZIKA

 

Elektrické spotřebiče v domácnosti- zkrat, pojistka, jistič

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%BD_spot%C5%99ebi%C4%8D

 

 

 

Zdraví Vás Jana Volrábová😊