Archiv: !

20.4. - 24.4. 2020

4.AS

 PROGRAM  ZŠS

ČTENÍ + PSANÍ  

David D. a Šimon – maminka ti napíše tato slova MÁMA, ŠIMON, TÁTA, DAVID, EVA, IVANA, JARKA, MATYÁŠ, DAVÍDEK, DENISA, MARUŠKA, ŠÁRKA, DANIEL. 

Slova přečti a zakroužkuj červeně jména spolužáků, modře paní učitelek a zeleně rodiny.  

Jaruška - maminka ti napíše tato slova MÁMA, ŠIMON, TÁTA, DAVID, EVA, IVANA, JARKA, MATYÁŠ, DAVÍDEK, DENISA, MARUŠKA, ŠÁRKA, DANIEL

Slova přečti, přepiš psacím písmem i a zakroužkuj červeně jména spolužáků, modře paní učitelek a zeleně rodiny.  

POČTY    

David – přečti a spočítej 10 příkladů na sčítání a odčítání do 5 s názorem.

Jaruška – spočítej 10 příkladů na sčítání a 10 na odčítání do 18.

Šimon – slož za sebou číslice od 1 – 5. Přiřaď k číslicím správný počet předmětů.    

ŘEČOVÁ VÝCHOVA

Určitě si pamatuješ pohádku „O veliké řepě“, kterou jsme hráli ve třídě. Pokus se ji rodičům převyprávět.

Co dědeček zasadil?

Kdo všechno přišel dědečkovi pomoct?

Povedlo se jim to nakonec?

PRVOUKA

Téma Ovoce a zelenina: vyjmenuj co nejvíce druhů ovoce a zeleniny. Rodiče ti budou říkat názvy plodů a ty je budeš zařazovat, zda je to ovoce či zelenina. Říkejte si, jakou mají barvu, kde rostou…

PRACOVNÍ VÝCHOVA  

Vyrob si s maminkou papírovou čepici z novin. Čepici si můžeš ozdobit podle své fantazie.

HUDEBNÍ VÝCHOVA  

Zazpívej si písničku „Tluče bubeníček..“. Můžeš si k tomu nasadit na hlavu vyrobenou čepici a u toho bubnovat na bubínek. Pokud nemáš bubínek, tak ho můžeš nahradit hrncem, miskou atd….

TĚLESNÁ VÝCHOVA

 https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/12773-telocvik/

zde si vyber rozcvičku a každý den si jednu zacvič

 

REHABILITAČNÍ PROGRAM

 

ROZUMOVÁ VÝCHOVA

trémujte otevírání a listování v knize. Prohlížejte si obrázky v knize a pojmenovávejte je. Trénujte grafomotorické cvičení - kroužení  

 

ŘEČOVÁ VÝCHOVA

Určitě si děti pamatují pohádku „O veliké řepě“, kterou jsme hráli ve třídě. Zkuste si ji s dětmi také zahrát.

 

SMYSLOVÁ VÝCHOVA

poznávej chutě – sladké a slané. Ochutnej sůl a cukr. Udělej si s rodiči pokus a se zavázanýma očima zkoušej poznat slané a sladké.

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 

poslechni si tuto písničku o ovoci a zelenině

https://www.youtube.com/watch?v=6Zonz1RLx8g&t=40s

 

PRACOVNÍ VÝCHOVA  

Vyrob si s maminkou papírovou čepici z novin.

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA  

Poslechněte si písničku „Tluče bubeníček..“. Můžeš si k tomu nasadit na hlavu vyrobenou čepici a u toho bubnovat na bubínek. Pokud nemáš bubínek, tak ho můžeš nahradit hrncem, miskou atd….

 

POHYBOVÁ VÝCHOVA

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/12773-telocvik/  zde si vyber rozcvičku a každý den si jednu zacvič