Archiv: !

20.4. - 24.4. 2020

2.A

Čj:

Vyvození hlásky a písmene „F, f“.

F, f na začátku, uprostřed a na konci slova.

Čtení slabik, slov a krátkých vět s písmenem F, f učebnice s. 93 – 96 a s. 130 nahoře.

Rozlišení hlásek „v“ a „f“.

 

M:

Porovnávání čísel do 10.

Rozklad čísel do 10.

Geom. – přímka.

 

ČaS:

Ochrana přírody.

Základní pravidla pro chodce, semafor, přechod pro chodce, místo na hraní.