Archiv: !

20.4. - 24.4. 2020

7.A

Milí žáčci,

 v týdnu od 20. dubna do 25. dubna 2020 vypracujte, prosím, následující úkoly:

 

Český jazyk

-       Komunikační a slohová výchova

Velký úklid – popište, jakým způsobem probíhá ve vaší domácnosti.
Například - jak se do tohoto procesu zapojujete vy; jak často tuto činnost vykonáváte apod..

-       Literární výchova

Přečtěte si říkanky v čítance na str. 47 – 48. Jednu se naučte nazpaměť.

-       Jazyková výchova

Podstatná jména – rod mužský; vzory podstatných jmen a jejich skloňování. Do sešitu vypracujte cvičení č. 2 a č. 3 z učebnice ČJ na straně 45.

Opakujte si pádové otázky.

 

Německý jazyk

Fixace slovní zásoby – téma „Sport“. Opakování - časování slovesa „haben“. Slovní spojení „haben nicht“ – procvičujte zápor. Učebnice strana 22 a 23.

Rozhovory v učebnici na straně 24 – pokuste se přeložit texty jednotlivých vět.

 

Matematika

-       Písemné dělení jednociferným dělitelem beze zbytku. Učebnice matematiky, strana 40, cvičení 1, 2 a 3; strana 41, cvičení 4.

-       Procvičujte si sčítání do milionu – libovolné příklady – písemně.

-       Geometrie – Metrické vlastnosti v rovině – rýsování úhlů dané velkosti - 30° pomocí kružítka. Učebnice strana 65, cvičení č. 5.

 

Přírodopis

-       Skupiny dvouděložných rostlinliliovité a lipnicovité. Botanika str. 41 - 43.

Odpovězte na otázky č. 3 – č. 7, na straně 40.

 

Hudební výchova

Poslechněte si své oblíbené písničky a tancujte v rytmu hudby. Nezapomínejte na zpěv známých písní.  

 

Výtvarná výchova

Pokuste se ztvárnit živočichy na jaře - technikou koláže. Nejprve vyhledejte vhodný materiál pro koláž, například s tématikou mláďat zvířat (z časopisů, fotografií, knih apod.). Vystřihejte obrysy zvířat, bez lepení složte koláž, kterou následně nalepte na papír nebo karton.

________________________________________________________

 

Vše zapisujte do sešitů a znovu vám všem připomínám - nezapomínejte
na procvičování v minulosti osvojeného učiva!

Nezapomínejte do sešitu zapisovat datum.


VYPRACOVANÉ ÚLOHY VYFOŤTE A ODEŠLETE NA:
dakriz@specmo.cz

Znovu se uslyšíme. Všechny vás moc pozdravuji. J

Vaše třídní učitelka

D. Křížová

Občanská výchova:

Stát a právo – volby (parlament a obecní zastupitelstvo) – viz. výpisky

https://specmo-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nekja_specmo_cz/EYAXFap9jx1PhcVxyLL8QecBfXZk5U7VzlMpoBtWekRWPg?e=v7zDit

Pro zajímavost:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Parlament_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sen%C3%A1t_Parlamentu_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky

https://cs.wikipedia.org/wiki/Poslaneck%C3%A1_sn%C4%9Bmovna_Parlamentu_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky

https://www.senat.cz/

https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?akk=7

 D 7.A -  Opakování toho, co už známe: MISTR JAN HUS byl kněz – reformátor. Chtěl změnit poměry v církvi, kritizoval placení odpustků (odpuštění hříchů). Církví byl označen za kacíře a upálen 6.7.1415. Nové učivo: Čechové se začali bouřit proti papeži = katolické církvi a proti císaři Zikmundovi. Nastalo období HUSITSKÝCH VÁLEK 1419 až 1434.

 

Najděte si na youtube nějaký film o husitství a podívejte se na něj. Doporučuji animovaný film HUSITÉ z roku 2013. Podívejte se na I-VYSÍLÁNÍ – Dějiny udatného národa českého – díly 42. Jan Hus, 43. Husité v boji za pravdu, 44. Husité proti všem.

Vylušti následující kvíz:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5gSct6utottGv4J8S57zyJ1UOFlLNFRWRzdVWFNQNkdFVFVFS1FKSzNQTy4u

 

K vyluštění kvízu ti může pomoci tato prezentace:

https://specmo-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/rakpe_specmo_cz1/EQC3jWyOLBdBm5QvpHri52UBDOH-HFYk9-e6bLCIaNa-MQ?e=idgqD6

 

Poznej další kraje České republiky:

https://specmo-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/rakpe_specmo_cz1/EVmodQCdyaVNlwfOTaeskKABF1kAjiR-YIKsKWbh9-Tlmg?e=DMzImc

Tělesná výchova 7.A   Každý den si zacvičte – pokud máte možnost na internet, zadejte si do vyhledávače Youtube-  cvičte s hudbou a tam si můžete vybrat libovolné cvičení. Už se na vás těším.  Šašková Lenka