Archiv: !

20.4. - 24.4. 2020

9.A

Hezký nový týden, jsem ráda, že jsme v kontaktu přes Messenger a že se alespoň trochu učíte. Už se blížíme k cílové rovince. Tady máte pár úkolů pro tento týden

ČESKÝ JAZYK:

 Mluvnice: příčestí minulé – koncovky příčestí minulého, podmět MY, VŠICHNI

Uč. str. 55 CV. 17 a 18 – DO ŠS doplň o obě cvičení opiš

Sloh: Napiš do ŠS  7 vět na téma: Ohleduplnost v době pandemie Koronaviru

LV:   (literární výchova)hlasité čtení + porozumění textu

MATEMATIKA:

Uč. str. 55 cv.5, 6 – převody : hodiny a minuty do ŠS

Uč. str. 56 cv. 8 a 9 – slovní úlohy (zápis, výpočet, odpověď) do ŠS

DĚJEPIS:

Uč. str. 56- 57: OBDOBÍ NORMALIZACE – přečti si obě strany, a do sešitu písemně odpověz na otázky (jsou pouze 2) v modrém rámečku

http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/rozcestnik-ceskoslovensko-v-dobe-normalizace/

https://www.youtube.com/watch?v=zNXeFMnRrKA

ZEMĚPIS

Uč. str. 36 – 37 SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ – USA – přečti a napiš do sešitu výpisky

https://www.youtube.com/VisitTheUSA

https://www.youtube.com/watch?v=cNI4oNNNCbM

PŘÍRODOPIS

Uč. str. 62 – 63 EKOSYSTÉMY do sešitu výpisky

https://www.youtube.com/watch?v=nztndOZvERk

https://www.youtube.com/watch?v=ucrTAh8VBso

Táák, pro tento týden si učivo rozložte na každý den, podívejte se na videa, která vám doporučuji a sledujte televizní vysílání pro vás.

 

ČT edu — Česká televize

 UčíTelka — Česká televize

9. roč. Hudební výchova

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5oENr_6ChtFGmk_TFu2zf05UMFNWSklCNUs5Q0U5T0RKVVdDWTcxTVFZWC4u

Zdraví Brunnerová

FYZIKA

Elektrické spotřebiče v domácnosti- zkrat, pojistka, jistič

https://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%BD_spot%C5%99ebi%C4%8D

Zdraví Vás Jana Volrábová😊

 

Vypracuj následující tech na chemické prvky:

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5gSct6utottGv4J8S57zyJ1UMjVLRFBCREkyNlpORlcyRjBTTVBNWTZUVC4u

Prostuduj si novou látku - Organické látky:

https://specmo-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/rakpe_specmo_cz1/EQ22MnXpJQlOqxKelVHeTogB5vEFoYdQz4cww3auqiCR5Q?e=dgflnW

NJ 9.A  čtěte si na internetu básničky , snažte se je přeložit