Archiv: !

27.4. - 30.4. 2020

2.AS

2.AS  UČIVO 27. - 30. 4.

Milé děti, po týdnu znovu zasílám návrhy činností, které můžete provádět.

1/ Každý den se hýbejte, choďte na procházky. Také si společně doma zazpívejte. Vzpomínáte na některé písničky, které jsme si ve škole pouštěli? Zkuste si u nich protáhnout tělo: https://www.youtube.com/watch?v=cSePZnTWyuk

          https://www.youtube.com/watch?v=WEwmqyjUE8E ,  jen tu první písničku

2/  Čtení – procvičujte zadaná slova z pracovních listů. Kdo by chtěl, může vyzkoušet tyto stránky.  Fungují dobře na počítači, na telefonu, a většina cvičení jde i na tabletu. Zde jsou zajímavé úkoly na rozvoj zrakového vnímání. Můžete podle zájmu a schopností dětí prozkoumat i další úkoly ze složky Český jazyk 1. třída. Po načtení odkazu musíte kliknout na okénko Otevřít nebo Open, pak teprve se rozbalí požadovaná stránka.

https://specmo-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/frolen_specmo_cz/Ea2OpxLqBPVGirFwTPE88pABFc5Ei0VpaT7cyGfulV62Bg?e=qdX5UY

3/ Počty – posílám odkaz na procvičování předmatematických představ:

https://specmo-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/frolen_specmo_cz/EW2LCQcsj6lBiKdCMKddXCIBtUNQbHU41t9NyGPFUevFCA?e=guN8v0

V odkazu níže můžete trénovat počítání do 3. Když vám to půjde dobře, najděte si v pravém sloupečku Matematika 1. třída, po otevření máte možnost vyzkoušet počítání do 4, do 5….nebo zkuste i vyšší čísla.

https://specmo-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/frolen_specmo_cz/EXpDEgc_WDhAn1gY8GlonfMBx4ZdupY4E9J8Rwsn6Uewtg?e=lkvsjX

Abyste jen neseděli, můžete spočítat, kolik kroků uděláte např. od vaší postele ke stolu, od televize ke skříni….číslo pak můžete hledat na kartičkách s čísly, které máte vyrobené.

Kdo nemá možnost pracovat na počítači nebo telefonu, může si spočítat cokoliv – kluci auta – malá, velká, červená…., holky mohou počítat plyšáky, panenky….zase k tomu hledejte správnou číslici.

4/ Psaní, grafomotorika – dělejte na větší papír kruhy, nebo jestli rodiče dovolí vysypat trochu mouky a do té můžete zkoušet psát kruhy, písmena, své jméno.

https://www.youtube.com/watch?v=sdqsrZSBE2s

Pokud byste měli zájem o tištěné úkoly, ozvěte se a domluvíte termín.

Dávejte na sebe pozor a mějte se pěkně.

                                                                           Zdraví p. uč. Lenka Frolíková, Káťa Kalová, Bára Sepešiová.