Archiv: !

27.4. - 30.4. 2020

5.AS

Pro naše milé žáky z 5. AS.

 Všechny Vás opět zdravíme a doufáme, že se pilně učíte, čtete a počítáte a jste všichni zdraví.

Je tu další týden, a proto jsou tu opět pro vás připravené domácí úlohy. Děkujeme maminkám a tatínkům, dědečkům a babičkám za to, že se s Vámi trpělivě připravují.

Čtení - ve škole děti trénují čtení slabik ze čtecí tabulky. Čtecí tabulku se slabikami zašlu rodičům mailem. Děti si slabiky zopakují před každým čtením textu. Tento týden budou děti číst pohádku “O perníkové chaloupce.” Text je doplněn obrázky. Čtení pohádky rozložte na celý týden.

Řečová výchova - pracujeme s pohádkou “O perníkové chaloupce.”  Děti budou rodičům vyprávět celou pohádku.

Počty - klikněte na odkaz a vyplňte správné odpovědi v testu. Je to stejné, jako u testu z prvouky, který jste vyplňovali minulý týden. K procvičování doplňování číselných řad zašlu pracovní listy na    e-mail.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5lHnncsBSVNOhcdsQxyfqFRUMjYzRktXVURSMkg2N0JEVE1UUlVYUzNQUC4u

Psaní - po přečtení celé pohádky “O perníkové chaloupce” mi děti napíšou hůlkovým písmem na papír hlavní postavy z pohádky. Pracovní listy pro nácvik psaní psacích písmen zašlu rodičům na  e-mail.

Prvouka - na procházce pozorujte s dětmi přírodu. Vysvětlete dětem, proč je hmyz v přírodě důležitý. Co dělají včely na jaře?

Výtvarná a Pracovní výchova - vymodelujte květ a včelku z modelíny. Pokud nemáte modelínu, namalujte obrázek. Jak vypadá včelka si vyhledejte na internetu.

Tělesná a Hudební výchova - klikněte na odkaz a zazpívejte si písničku. Při tom se pěkně protáhněte.

https://www.youtube.com/watch?v=cecIdqREXEQ

Hýbejte se a nelenošte! Těšíme se na vás!

 Ilona Kocourková a Petruška Nováková.