Archiv: !

27.4. - 30.4. 2020

9.AS

Čtení (7. ročník)

Slabikář str. 93, 94 – přečíst – k obrázku na str. 93 je básnička vzadu v učebnici na str. 142. V básničce vyhledej písmeno f, F. Na obrázku pojmenuj všechny věci.

 

Čtení (9., 10. ročník)

Přečti básničku a odpověz na otázky.

Já mám tetu, ty máš tetu

Já mám tetu,                                                     Já vím bráško,

ty máš tetu –                                                    že to pletu -

obě dvě se mají k světu.                                 my dva máme jednu tetu.

Mají srdce ze zlata -                                         Jedna teta,

co když jsou to                                                  jeden strýc -

dvojčata?                                                           škoda, že jich není víc!

 

1. Kdo je teta a strýc?

2. Vysvětli, co znamená: Mají srdce ze zlata,

                        obě dvě se mají k světu.

 

Rozumová výchova (10. ročník)

Vypracují také děti, které nezvládnou předešlé cvičení ze čtení.

Najdi v textu 12 slov. Rozděl je čarou.

 

MÁMASABINATÁTABABIALEXDĚDA

NIKOLAKAROLÍNAIRENAKUBAPIJEKAMILA

 

Psaní (7. ročník)

Nácvik písmene – f

 

Psaní (9., 10. ročník)

Utvoř dvojice a napiš:

matka               babička             ---------------------------------------------

teta                   otec                   --------------------------------------------

dcera                 strýc                  --------------------------------------------

dědeček            syn                     -------------------------------------------

vnučka               bratranec         -------------------------------------------

sestřenice         švagr                  -------------------------------------------

švagrová            vnuk                  --------------------------------------------

 

Vyřeš tajenku, cvičení celé napiš.

Tatínek  _á velikou sílu.

Děda m _ vá vnučce.

Bratr po _ áhá babičce.

Strýc jí s _ lám.

Tajenka: Moje  _ _ _ _  je moc hodná.

 

Rozumová výchova (10. ročník)

Vypracují také děti, které nezvládnou předešlé cvičení ze psaní.

Napiš slova, která si našel a rozdělil v textu čtení. Podtrhni své jméno.

 

Počty (7. ročník)

Narýsuj tyto úsečky:    AB = 5 cm                       KL = 7 cm

                                        CD = 8 cm                       RS = 11 cm

                                        EF = 10 cm                      GH = 9 cm

 

Počty (9., 10. ročník)

Vyřeš slovní úlohy. Napiš příklad a odpověď celou větou.

 

1. Rodina Janákova jela autem do ZOO, vzdálené 75 km. Když ujela

30 km, zastavila se na malé občerstvení. Kolik kilometrů má ještě před sebou?

 

2. Pan Stehlík si přivezl na opravu domu 57 cihel. Při skládání cihel zjistil, že jsou 2 rozbité. Kolik má pan Stehlík celých cihel?

 

3. Tatínek má v kanystru 20 litrů benzinu. Do nádrže odlil 9 l benzinu. Kolik litrů benzinu má ještě v kanystru?

 

4. Na elektrickém sporáku je 5 ovládacích knoflíků. Kolik knoflíků je zapotřebí na 9 sporáků?

 

5. Zmrzlinový pohár je ozdobený 2 jahodami. Kolik jahod je třeba k ozdobení 7 pohárů?

Informatika (9., 10. ročník)

Opiš básničku ze čtení na PC – Já mám tetu, ty máš tetu.

 

Přírodopis (7., 9., 10. ročník)

Napiš důležitá telefonní čísla, která si máš pamatovat (policie, hasiči, zdravotnická záchranná služba).

Ke každému telefonnímu číslu napíšeš komu patří a namaluješ obrázek vozidla, které je typické u nás v ČR. Kdo má možnost, může i vytisknout na internetu, omalovánku,  atd..

9. AS OBČANSKÁ VÝCHOVA

9. A 10. ROČNÍK PRÁVA A POVINNOSTI, ČLOVĚK A PRÁVO

 

https://www.youtube.com/watch?v=S9eUHudBDHY

https://www.youtube.com/watch?v=HjOgytsMgbE