Archiv: !

27.4. - 30.4. 2020

3.B

Milí žáci,

třeťáci si v pracovním sešitě v prvouce na straně 35 a 36 vyplní vynechané věty a s rodiči si povídají o hnízdění ptáků. V českém jazyce pokračujte v nácviku čtení. Nově budete procvičovat čtení slabiky ve - vě. Na straně 84 máte pohádku O veliké řepě. Přečtěte si pohádku nahlas a zkuste ji převyprávět rodičům. Trénujte až do strany 87. V matematice procvičujeme sčítání a odčítání v oboru 0-20 s přechodem přes desítku. Počítejte příklady na straně 41- 43. V německém jazyce opakujte slovíčka ze slovníčku. Kreslete jarní obrázky, až se opět sejdeme, vyzdobíme si třídu. Po ránu si udělejte malou rozcvičku.

Druháci v prvouce doplní str. 37 a 38. V českém jazyce opakujte psaní písmenek, které již znáte a nově natrénujte písmeno ch, to je písmenko, které se skládá ze dvou už známých písmen c a h. Jen je spojíte dohromady. V čítance čtěte str. 107 a 108. Čtěte, opisujte, maminka vám může dát diktát s písmenky, co si trénujete, se slabikami a jednoduchými slovy. Opisujte ze str. 133. V matematice opakujte sčítání a odčítání do 10. Rozklad čísla 10. Porovnávání čísel do 10. Cvičení v pracovních sešitech a listech. Kreslete jarní obrázky, až se opět sejdeme, vyzdobíme si třídu. Po ránu si můžete vždy udělat malou rozcvičku.

Vzkaz pro Emila: paní asistentka (Ivanka Sedláčková) už se moc těší, až se jí ozveš.

Zdravím všechny! Vaše třídní učitelka Drobná E.